Internetový obchod hudebnin
Internetový obchod hudebnin

Zkratky používané v kataloguZkratka Německý význam Český význam
AKK ORCH / AKKORCH Akkordeonorchester Akordeonový orchestr
BFL ENS Blockflöten Ensemble Soubor zobcových fléten
BFL QUARTETT Blockflöten Quartett Kvarteto zobcových fléten
BFL QUINTETT Blockflöten Qintett Kvinteto zobcových fléten
BIGBAND Big Band Big band
BILDERBUCH Bilderbuch Obrázková kniha
BIOGR Biographie Biografie
BLM Blasmusik Dechovka
BR Broschiert Brožované
BRASS ENS Bläser Ensemble Žesťový soubor
BRASS QUARTETT Bläserquartett Žesťové kvarteto
BRASS QUINTETT Blässerquintett Žesťové kvinteto
BUCH Buch Kniha
CBO Combo Combo
CD CD CD
CHORUS B Chorusbuch B Chorus B
CHORUS C Chorusbuch C Chorus C
CHORUS ES Chorusbuch ES Chorus ES
CHP Chorpartitur Partitura pro sbor
FAKSIMILE Faksimile Faksimilie
GEB Gebunden Vázané
KA Klavierauszug Klavírní výtah
KA GEB Klavierauszug gebunden Klavírní výtah vázaný
KART Kartoniert Karton
LB Liederbuch Zpěvník
LP LP LP
MC Cassette Kazeta
PART Partitur Partitura
PART + ST partitur und Stimmen Partitura a hlasy
POTP Potpourri Směs
SB Songbook Zpěvník
SCHUBER im Schuber V pouzdře
SCHULBUCH Schulbuch Učebnice
SINGLE Single Singl
SO Salonorchester Salónní orchestr
SPIELPART Spielpartitur Partitura
STIMM SET Stimmen cpl Hlasy - sada
STR QUARTETT Streichquartett Smyčcové kvarteto
TB Taschenbuch Kniha malého formátu
TEXT Text Text
TP/STP Taschen/Studienpartitur Kapesní/studijní partitura
VIEDO Video Video
Internetový obchod hudebnin