Internetový obchod hudebnin
Internetový obchod hudebnin

Violoncello pro začátečníky

LUDĚK KOTALÍK : OTVÍRÁNÍ A SEKVENCE

Jako novinku nabízíme příručku Luďka Kotalíka určenou začátečníkům hry na violoncello. Luděk Kotalík, vynikající pedagog písecké LŠU-ZUŠ, vychoval několik generací cellistů a svédlouholeté zkušenosti zúročil ve svém manuálu, který je ojedinělou publikací svého druhu.
Cena: 250,- Kč
Objednávky e-mailem, telefonicky, písemně.

***************************************************************************

Posudek: Jan Vychytil, MgA. Ředitel Hudební školy hl. m. Prahy

Uvedené dílo ve třech kapitolách "Otvírání" a ve čtyřech kapitolách "Sekvencí" včetně dodatků přináší metodicky fundovaný výběr cviků, cvičení, etud a malých instruktivních skladeb vhodných pro zvládnutí elementárního stupně hry na violoncello od prvotní orientace v základní úzké poloze (Otvírání) přes nižší polohy, rozšířené polohy, "základní" palcovou (oktávovou) polohu k výměnám nižších poloh (Sekvence).
Koncepce výběru umožňuje violoncellovému začátečníkovi didakticky plynulé osvojování nezbytných motorických stereotypů jak v levé, tak v pravé ruce. Cenným přínosem výběru je fakt, že ke zvládání daných problémů pro violoncellového začátečníka "povzbudivý" a zároveň v dostatečné šíři, takže učitel s výjimkou přednesových skladeb či technických cvičení cílených k individualitě konkrétního žáka nemusí uvedený výběr kombinovat s jinou podobně zaměřenou literaturou.
Manuál Luďka Kotalíka neaspiruje na funkci jakési školy hry na violoncello, která ostatně nikdy nemůže nehradit metodicky dostatečně vybaveného učitele. Pro schopného učitele a jeho žáky však tento manuál může být velmi užitečnou pomůckou.

LUDĚK KOTALÍK
Narozen 1935 v Českých Budějovicích. Studia na konzervatoři v Kroměříži a Praze, soukromý žák K. P. Sádla. Od roku 1964 vyučoval hře na violoncello na LŠU-ZUŠ v Písku. Členem Píseckého komorního orchestru, Jeremiášova kvarteta, Jihočeského symfonického orchestru a Jihočeského komorního orchestru.


***************************************************************************

Ukázky z Otvírání a sekvence
Klikněte na obrázek pro zvětšení


Internetový obchod hudebnin